אתר מאובטח


אבטחת תהליך הרכישה באתר עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו. על-מנת להגן על פרטי כרטיס האשראי ולהבטיח שמירה על חסיון נתוני הלקוח, נעשה שימוש בטכנולוגיות אבטחת המידע המתקדמות ביותר הקיימות כיום.

האתר מוגן בתקן PCI DSS המבטיח כי בשום שלב לא נשמרים פרטי הכרטיס על-גבי מאגר המידע באתר, אלא אך ורק בבסיס הנתונים המאובטח של חברות האשראי.
כמו-כן, מוצפן כל המידע המוזן באתר בפרוטוקול האבטחה המתקדם SSL קודם שליחתו למערכת.

כל זאת ועוד בכדי להבטיח קניה בטוחה ונטולת חששות.תו אמון הציבור


אנו שמחים להודיע על מחויבותנו לאמון הציבור, מוסד ללא כוונות רווח הפועל למען קידום הגינות בעסקים. אמון הציבור מסייע בגיבוש אמות מידה להתנהלות ראויה בענפי המשק השונים, בסיוע אישי ציבור וצוות מומחי צרכנות.

על-מנת להשתייך לנבחרת העסקים ההגונים של אמון הציבור עברנו סדרה מקיפה של בדיקות בהן נבדקו כלל הממשקים הצרכניים של העסק והשקיפות אל מול הלקוח.

כחלק ממחויבותנו לארגון הטמענו את כללי אמון הציבור, תוך מעבר לפעילות בפיקוחו ובהשגחתו המלאה.

תקנון


כללי
1. אתר שיק (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות "שיק" ע.מ. 303083190 (רח' יפה לייב 12, ר"ג 52622) האחראי על ניהול המכירות באתר (להלן: "מפעיל האתר").
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר בין אם טלפונית ובין אם דרך האתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על-פי תקנון זה.
3. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים שם, כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני תקינה ובשימוש.
4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמתו של מפעיל האתר מראש ובכתב.
5. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
6. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על-פי חוק.


הגנת פרטיות
7. מפעיל האתר מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותו, ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח אל חברת המשלוחים לצורך אספקת המוצר.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין באפשרות מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. מפעיל האתר יהיה פטור מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר.
9. מפעיל האתר רשאי לשלוח אל הלקוח הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים.

המוצרים
10. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם כן מצוין אחרת.
11. למפעיל האתר שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע או לשנות מוצרים/שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
12. התמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעיל האתר.


רכישה ואופן התשלום
13. מפעיל האתר שומר על הזכות לבטל רכישה באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה טלפונית או בכתב על ביטול העסקה ויזוכה מתשלום, באם חויב. לאחר זיכוי הלקוח לא תהיה למפעיל האתר כל חבות נוספת כלפי הלקוח או צד שלישי אחר.
14. לאחר ביצוע הזמנה באתר תישלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בציון מספר ההזמנה. יודגש כי שליחת הודעה זו אינה מהווה ראיה לביצוע פעולת רכישה באתר ואינה מחייבת את מפעיל האתר.
15. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי באינטרנט או בטלפון, או לחלופין באמצעות שירות PayPal. הרכישה מותנית באישור חברת האשראי/PayPal. במידה ונבחרה אופציית איסוף עצמי, יוכל הלקוח לבצע תשלום במזומן במועד מסירת המוצר.
16. החיוב בכרטיס אשראי/PayPal הינו בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על-ידי הלקוח.


אספקת המוצרים
17. מחירי המוצרים באתר כוללים משלוח באמצעות שירות דואר רשום. במידה ונבחר שירות משלוחים שונה, יחוייב הלקוח בתוספת תשלום כמפורט באתר. הסכום הכולל אשר יחויב באמצעות כרטיס האשראי יגלם בתוכו את סכום ההזמנה יחד עם דמי המשלוח.
18. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש באמצעות בחירת אופציית "איסוף עצמי" בטופס ההזמנה באתר. באחריות הלקוח לבצע תיאום טלפוני של מועד המסירה.
19. בעת איסוף עצמי של מוצר יהיה על הלקוח להציג ת.ז של מבצע ההזמנה, ואת כרטיס האשראי איתו ביצע הלקוח את העסקה. כמו-כן יהיה הלקוח אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו.
20. מועד אספקת המוצרים הינו בהתאם למפורט בעמוד המכירה ובכפוף להסדר התשלום וקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי. יובהר כי זמני אספקת המוצרים המצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (לא כולל שישי, שבת, מועדים וערבי/ימי חג).
21. מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל עיכוב בהגעת המוצר. במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
22. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי-כח מטעמו וכן ת.ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.


ביטול עסקה והחזרת מוצרים
23. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. לקוח המעוניין לבטל את הזמנתו, רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית וללא כל סימני שימוש.
24. בעת ביטול עסקה עקב אי התאמה/פגם במוצר, תתבצע ההחזרה על חשבון מפעיל האתר תוך פירוט סיבת הביטול. במידה ובוטלה העסקה שלא עקב אי התאמה/פגם במוצר, תבוצע ההחזרה על חשבון הלקוח.
24. במקרה בו בוטלה העסקה לאחר שליחת המוצר, יזוכה הלקוח בסכום העסקה בניכוי דמי המשלוח. באם בוטלה העסקה לפני שליחת המוצר, יתבצע זיכוי בסכום מלא הכולל את דמי המשלוח. במקרים בהם יהיה כרוך ביטול העסקה בעלויות נוספות כלשהן (כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי), לא יישא מפעיל האתר בעלויות אלה, והן ינוכו מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.
25. תנאי לביטול הזמנה לגבי בשמים הנו שמירת אריזת הבושם בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. במידה ונפתחה אריזת הבושם לא ניתן לבטל את ההזמנה ו/או להחזיר את המוצר.
26. ביטול עסקה יתבצע באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או יצירת קשר טלפוני, או שליחת דואר אלקטרוני למפעיל האתר.
27. החזרת המוצר הינה באחריות הלקוח בלבד, ותתבצע רק לאחר תיאום מראש למול מפעיל האתר.
28. בעת קבלת המוצר המוחזר על-ידי מפעיל האתר, תתבצע בדיקה של המוצר על-ידי מפעיל האתר או נציגו, ובמידה ויימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לתקנון זה.


מבצעים
29. מעת לעת ולצרכי קידום מכירות יוצעו ללקוחות האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו ללקוחות האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו ללקוחות מתנות ו/או הנחות ו/או הטבות מיוחדות.
30. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי מפעיל האתר הנוגעת למתנה, הנחה או הטבה אשר ניתנה לו או לחלופין לא
ניתנה לו על-ידי מפעיל האתר. כמו כן לא יינתן פיצוי כלשהו ללקוח אלא אם החליט מפעיל האתר אחרת.
31. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את המבצעים באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.32. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 29/7/12 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי מפעיל האתר.
34. כל עניין, סכסוך או מחלוקת הנוגעים לאתר יתבררו בבתי המשפט באחת מערי המחוז: ת"א, ירושלים, באר-שבע או חיפה בלבד, וייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.